აწმყო შობილი წარსულისგან არის მშობელი მომავლისა

რეკლამა